БЛОГ

Які навички необхідні для ефективної взаємодії у майбутньому?

2017-12-15

 

Американська незалежна дослідницька група IFTF (Institute for the future), котра займається прогнозуваннями майбутнього, розповіла, які навички знадобляться людям для ефективної діяльності у майбутньому.

 

Згідно з дослідженням, зараз рушійними факторами, котрі формують умови розвитку є

  1. збільшення тривалості життя;
  2. розквіт розумних технологій;
  3. зростання обчислюваності реальності;
  4. надструктуризація організацій, інституцій та бізнесу;
  5. новітні технології ЗМІ та соціальних мереж;
  6. глобальна взаємопов’язаність.

 

В зв’язку з цими факторами, перед нами постає потреба розвивати нові навики щоб ефективно адаптуватися та розвиватися у найближчому майбутньому. IFTF сформувала ряд ключових навиків, які нам знадобляться, розділивши їх на 4 категорії.

 

Категорія 1. Особистісні навики

 

Життєзарадність – здатність людини адаптовуватися та ефективно взаємодіяти в умовах, що постійно змінюються, пристосовуватися та швидко реагувати на нові виклики, використовувати нові можливості, невпинно поновлювати свої знання, пізнавати нове та розвиватися.

 

Категорія 2. Навики синтезу 

 

Дата-синтез – вміння опрацьовувати великі обсяги даних, статистики, здатність до прогнозування на основі зчитаних даних.

 

Медіаграмотність – навики критично оцінювати інформацію, перевіряти факти. Здатність критично оцінювати інформаційну пропаганду, опиратися негативу. Навики створювати контент у нових медіаформах, на нових інформаційних платформах, підтримка комунікації та створення впливу через медіа.

 

Трансдисциплінарність – освіченість у багатьох галузях, здатність взаємодіяти у міждисциплінарному полі, широкий спектр компетенцій, який дозволяє ефективно вирішувати нові задачі та відповідати на нові виклики.

 

Дизайн-мислення – здатність представляти та розкривати задачі, моделювати процеси задля ефективного досягнення бажаних результатів. Визначення і здатність розвивати потрібні моделі мислення для конкретних задач.

 

Категорія 3. Соціальні навики

 

Соціабельність – здатність встановлювати глибокі міжособистісні зв’язки, правильно зчитувати реакції та заохочувати взаємодію. Емоційна освіченість та соціальна компетентність, що дозволяють плідно комунікувати, підтримувати зв’язки на основі поваги та довіри.

 

Транскультурність – навик адаптовуватися та взаємодіяти в умовах строкатого культурного середовища. Здатність налагоджувати взаємодію, виходячи з локальних особливостей культури, геополітики, мови, соціальних умов.

 

Кіберзалученість – вміння продуктивно працювати у віртуальній команді, ефективна робота над проектами та задачами за допомогою засобів віртуальної комунікації.  

 

Категорія 4. Аналітичні навики        

 

Сенсотворення – розуміння ключових трендів, їх причин та наслідків як у глобальному розрізі, так і для локальних спільнот та у вужчому контексті.

 

Евристичність – навик знаходити рішення поза стандартними варіантами, вміння вийти за межі стандартних шляхів вирішення завдань, усвідомлення існування безлічі варіантів. Готовність розширювати знання, гнучко мислити та формувати нові тренди.

 

Селективність – вміння ранжувати та фільтрувати інформацію за багатьма факторами відповідно до вимог задачі. Здатність працювати в умовах невизначеності та усвідомлення можливості безлічі сценаріїв розгортання подій.  

 

За матеріалами biggggidea.com#marketing

← ДО БЛОГУ
ОСТАННI НОВИНИ

2018-11-15

Сьогодні п’ятниця, а це означає, що ми продовжуємо знайомитись із Zeleni.Agency! Цього разу зі мною спілкувалася SMM-менеджер агентства – Юлія Сова.

2018-11-14

Директор PR-агентства Zeleni.Agency Артем Зелений увійшов до складу журі міжнародної премії у сфері маркетингових комунікацій — Effie Awards Ukraine 2018.

Top